Skip to main content

Ceník

1. cenová rozpětí obsahují:
– dopravu na místo realizace výkonů
– vliv nepříznivých podmínek na výkon prací
– správní poplatky

2. cenová rozpětí neobsahují:
– přímý materiál (stabilizace, speciální media pro přenos dat apod.)
– náhradu škod na zemědělských a lesních porostech vzniklých při realizaci výkonů v terénu
– náklady na odstranění překážek, znemožňujících provedení výkonů v terénu

3. k cenám se připočítává:
– expresní přirážka po dohodě s objednatelem

4. tvorba cen:
– počty měrných jednotek (dále MJ) se zaokrouhlují na celé MJ nahoru
– minimální cena samostatné dodávky je 2500,- Kč (mimo poradenství v katastru nemovitostí)
– jednotlivé cenové úrovně se stanoví podle obtížnosti terénu (střední výše cenového rozpětí je stanovena pro terén s 50% zastavěný, ev. zarostlý, ev. dotčený povrchovou těžbou, ev. těžce přístupný)

Ceník je k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese: office@geodetpb.cz.