Služby

Spolehněte se na naše profesionální služby

Vy, naši zákazníci nás stavíte před neustále nové výzvy, ale zkušenosti našeho týmu dovolují vyhovět všem Vašim požadavkům.

Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy

 • vytyčování vlastnických hranic a tvorba geometrických plánů pro uspořádání vlastnických vztahů
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zápisy vlastnických i jiných věcných práv k nemovitostem, včetně vypracování smluv
 • doplnění bodových polí metodou GNSS
 • projektování a zpracování geodetické dokumentace komplexních pozemkových úprav.

Speciální geodézie

 • zpracování dat pro 3D prostorové zobrazení a tvorba digitálních modelů terénu i staveb
 • digitalizace mapových podkladů
 • zaměřování a vytyčování jeřábových drah
 • tvorba digitálních 3D modelů vodních nádrží
 • měření hloubek sonarem

Inženýrská geodézie

 • výškopisné a polohopisné měření pro projektování staveb, geodetickou dokumentaci liniových staveb apod.
 • výpočty kubatur
 • zaměřování a vytyčování staveb a komunikací
 • dokumentace podzemních a nadzemních vedení
 • podélné a příčné profily ze zaměření skutečného stavu
 • výkon činnosti odpovědného geodeta – tvorba účelových map ( např. provozní mapy, požární mapy apod.)
 • tvorba základní mapy závodu v digitální formě ve 2D rovinném zobrazení.

Důlní měřictví a služby těžbě

 • výkon činnosti hlavního důlního měřiče
 • správa a vedení důlně-měřické dokumentace
 • služby pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem
 • tvorba základní důlní mapy v digitální formě ve 2D rovinném zobrazení

Jsme odborníci

V našem týmu pracují pouze proškolení odborníci s dlouholetopu zkušeností.

Dodržujme termíny

Plnění termínů bereme jako součást našeho profesionálního přístupu

Pozvedneme Váš projekt

Při jakémkoli projektu se snažíme výzvy řešit profesionálně a rychle

Poptejte nás

Potřebujete geodetické služby nebo zvažujete jejich využití. Ať už máte dotaz či konkrténí požadavek k našim službám, dejte nám o tom prosím vědět

Pod Anenskou 245,
261 01 Příbram IV

Detašovaná pracoviště

Prosecká 20, 180 00 Praha 8
Čkyně 87, 384 81 Čkyně (Prachatice)
Pod Hřbitovem 2295, 256 01 Benešov