Skip to main content

Služby

Spolehněte se na naše profesionální služby

Vy, naši zákazníci nás stavíte před neustále nové výzvy, ale zkušenosti našeho týmu dovolují vyhovět všem Vašim požadavkům.

Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy

 • vytyčování vlastnických hranic a tvorba geometrických plánů pro uspořádání vlastnických vztahů
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zápisy vlastnických i jiných věcných práv k nemovitostem, včetně vypracování smluv
 • doplnění bodových polí metodou GNSS
 • projektování a zpracování geodetické dokumentace komplexních pozemkových úprav.

Speciální geodézie

 • zpracování dat pro 3D prostorové zobrazení a tvorba digitálních modelů terénu i staveb
 • digitalizace mapových podkladů
 • zaměřování a vytyčování jeřábových drah
 • tvorba digitálních 3D modelů vodních nádrží
 • měření hloubek sonarem

Inženýrská geodézie

 • výškopisné a polohopisné měření pro projektování staveb, geodetickou dokumentaci liniových staveb apod.
 • výpočty kubatur
 • zaměřování a vytyčování staveb a komunikací
 • dokumentace podzemních a nadzemních vedení
 • podélné a příčné profily ze zaměření skutečného stavu
 • výkon činnosti odpovědného geodeta – tvorba účelových map ( např. provozní mapy, požární mapy apod.)
 • tvorba základní mapy závodu v digitální formě ve 2D rovinném zobrazení.

Důlní měřictví a služby těžbě

 • výkon činnosti hlavního důlního měřiče
 • správa a vedení důlně-měřické dokumentace
 • služby pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem
 • tvorba základní důlní mapy v digitální formě ve 2D rovinném zobrazení

Jsme odborníci

V našem týmu pracují pouze proškolení odborníci s dlouholetopu zkušeností.

Dodržujme termíny

Plnění termínů bereme jako součást našeho profesionálního přístupu

Pozvedneme Váš projekt

Při jakémkoli projektu se snažíme výzvy řešit profesionálně a rychle

Poptejte nás

Potřebujete geodetické služby nebo zvažujete jejich využití. Ať už máte dotaz či konkrténí požadavek k našim službám, dejte nám o tom prosím vědět